Mahdollisuus-installaatio

Teoksemme Löytöretkellä -näyttelyssä on installaatio, jonka muodostavat tuulen kaataman kuusen juurakko ja oppilaiden kanssa toteutetut ”taidesiemenet ja -taimet”. Teos symboloi elämän kiertokulkua ja uuden syntymistä vanhasta. Tuulen kaatama puu antaa tilaa ja kasvualustan uudelle elämälle.

Installaation taimet eivät ole tavallisia puunversoja, vaan ne ilmaisevat erilaisia näkökulmia kasvamisen ja mahdollisuuksien teemoihin. Mukana on huikea kirjo siemeniä versoineen –  tarinallisia, persoonallisia, kaukaa tulleita, vanhoja ja uusia lajeja, historiasta ja tulevaisuudesta. Siemenet ja taimet ovat Espoon kuvataidekoulun perusryhmien ja jaksojen oppilaiden pareina ja erikseen toteuttamia. Osallistuvia oppilaita on noin 800.

Teos pohjautuu löytöretkiimme metsän ja puiden maailmaan: Millainen on ihmisen suhde puihin ennen ja nyt? Miten elämä on rakentunut puiden varaan ja kuinka me tarvitsemme ja arvostamme puita ja metsiä? Puu ja metsä liittyvät suomalaisen identiteetin rakentajina myös kansamme satavuotisen itsenäisyyden muistamiseen.

Olemme oppilaiden kassa syventyneet siemenien ja kasvien, erityisesti puiden historiaan, biologiaan ja tarinoihin. Olemme toteuttaneet aiheeseen liittyen monenlaisia puihin ja metsään liittyviä tutkimuksia esim. ulos lähtemällä, piirtämällä ja maalaamalla, muotoilemalla, keskustelemalla ja tietoa etsimällä sekä tarinoita kuuntelemalla ja kertomalla.

Käytetyissä materiaaleissa pyrimme tarkoituksenmukaisuuteen; aivan maatuvaa emme teknisistä syistä ole teoksestamme rakentaneet, mutta installaatio voidaan purkaa esittämisen jälkeen ja osin palauttaa luontoon, osin jakaa oppilaiden koteihin. Materiaaleiksi on valittu savi, puu ja paperi sekä apumateriaaliksi rautalanka. Värit on saatu mm. hiilestä, akvarelleista ja värillisestä tussista.

Videossa installaatiomme näyttelyn rakentamisen keskellä 25.4.2017. Kuvasarjassa valokuvia valmiista installaatiosta.

Kuvaesitys vaatii JavaScriptin.